25. marts 2019 - 05:04:27  

K O N T A K T
B E S T Y R E L S E
D O K U M E N T E R
E J E R S K I F T E
I N F O
L I N K S
P E R S O N D A T A P O L I T I K
T A K S T B L A D
V A N D A N A L Y S E R
V E D T Æ G T E R

Driftstatus:

08.02.2019 kl. 14.20

Så er reparationsarbejdet på Brøndgravervej afsluttet og vandforsyningen atter normal.

venlig hilsen 


Formanden

08.02.2019 kl. 12.00     


Der er i øjeblikket brud på ledningsnettet på Brøndgravervej. 

Der er derfor lukket for vandforsyningen for beboerne på Jacobsvej (lige nr.) og Brøndgravervej.

Forsyningen forventes at være normal igen ca. kl. 15.00.

Vi beklager på forhånd de gener, som måtte opstå.

med venlig hilsen


Formanden
Installation af nyt Styrings-, Regulerings-, Overvågningssystem på Ølsted Strands Vandværk er afsluttet og driften er atter normal.

  

med venlig hilsen


Formanden
Information om Pesticiderne 1,2,4-Triazol og Dimethylsulfamid (DMS)

Der har været megen omtale i medierne om ovenstående pesticider. Halsnæs Kommune har som tilsynsmyndighed bedt os om at foretage analyser af indholdet i vort vand.

I begge tilf ælde er der <0,01  µg/l, hvor grænseværdien er <0,1. Se mere under punktet vandanalyser.

Information om Pesticid Chloridazon

Der har været megen omtale i medierne om Chloridazon. Vi har fået målt indholdet af Chloridazon i vort drikkevand fra vandværket, og vi kan berolige med, at indholdet er langt under grænseværdien - se mere under punktet Vandanalyser


Generalforsamling 2019
Afholdes søndag den 04. august 2019, kl. 10 på Ølsted Kro
dagsorden m.v. udsendes juni 2019

 
 
Næste bestyrelsesmøde
Afholdes torsdag den 11. april 2019 kl. 18.00 
 

  Site Map  |      Copyright © WWW.OESV.DK - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!