22. oktober 2017 - 13:32:00  

K O N T A K T
B E S T Y R E L S E
D O K U M E N T E R
E J E R S K I F T E
I N F O
L I N K S
T A K S T B L A D
V A N D A N A L Y S E R
V E D T Æ G T E R
Driftstatus:
 
Driften er normal. 

Information om Pesticid Chloridazon
Der har været megen omtale i medierne om Chloridazon. Vi har fået målt indholdet af Chloridazon i vort drikkevand fra vandværket, og vi kan berolige med, at indholdet er langt under grænseværdien - se mere under punktet Vandanalyser


Generalforsamling 2018
Afholdes søndag den 5. august 2018, kl. 10 på Vossevang Kro
dagsorden m.v. udsendes medio juni

 
 
Næste bestyrelsesmøde
Afholdes torsdag den 5. oktober 2017 kl. 18.00 
 

  Site Map  |      Copyright © WWW.OESV.DK - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!