23. februar 2018 - 19:08:32  

K O N T A K T
B E S T Y R E L S E
D O K U M E N T E R
E J E R S K I F T E
I N F O
L I N K S
T A K S T B L A D
V A N D A N A L Y S E R
V E D T Æ G T E R
23. december 2017
 
Driftsstatus:
 
Reparationsarbejdet blev afsluttet ved midnat og vandforsyningen for området, der dækker Bakkevej, Fjordbakken og Søtoften, er atter normal.    
   
22. december 2017
 
Driftsstatus:
 
Der er her til aften konstateret brud på ledningsnettet. Vandforsyningen for området der dækker Bakkevej, Fjordbakken og Søtoften er derfor midlertidigt afbrudt mens reparationsarbejdet pågår.
Vi beklager de gener, det medfører for forbrugerne i dette område.
 
15. december 2017 kl. 13.10  
Driftsstatus:
 
Vandforsyning er atter normal.
  
15. december 2017 kl. 12.50
 
Driftsstatus:
 
På grund af uregelmæssigheder på vandværket er vandforsyningen til den nordlige del midlertidigt afbrudt.
 
Installation af nyt iltningsspor:
 
Arbejdet med installation af det nye iltningsspor blev som planlagt afsluttet i fredags.
 
Efter planen skulle vi anvende vandet i vores rentvandstank i forbindelse med installationsarbejdet, således at vi kunne  få efterset og behandlet vores rentvandstank samt fjernet nogle uhensigtsmæssige rørinstallationer med et minimum af vandspild.
   
Dette vedligeholdelsesarbejde er også afsluttet, og vi skal nu gennemskylle såvel iltningsspor som vandtank samt have kontrolleret vandkvaliteten, før vi igen pumper vand ud i ledningsnettet.
   
Mere information senere
   
hilsen
   
Peter Jeppesen
Formand
     
      
Installation af nyt iltningsspor:
    
 
Som led i vor langsigtede strategi for vandværket igangsætter vi mandag den 27. november udskiftning af iltningsspor.
 
Arbejdet er planlagt til at vare ca. 1 uge, og vi forventer ikke afbrydelser i vandforsyningen i den periode, da vi supplerer egen vandbeholding med vand fra nødforsyningsledningerne fra nord (Halsnæs Forsyning) og fra syd (St. Havelse Vandforsyning).
 
Vandkvaliteten vil blive kontrolleret gennem hele forløbet.
      
Vi vil holde jer underrettet om fremdriften på arbejdet her på siden.
 
Venlig hilsen
  
Peter Jeppesen
Formand
 
Driftstatus:
 
Driften er normal. 

Information om Pesticid Chloridazon
Der har været megen omtale i medierne om Chloridazon. Vi har fået målt indholdet af Chloridazon i vort drikkevand fra vandværket, og vi kan berolige med, at indholdet er langt under grænseværdien - se mere under punktet Vandanalyser


Generalforsamling 2018
Afholdes søndag den 5. august 2018, kl. 10 på Vossevang Kro
dagsorden m.v. udsendes medio juni

 
 
Næste bestyrelsesmøde
Afholdes torsdag den 14. december 2017 kl. 18.00 
 

  Site Map  |      Copyright © WWW.OESV.DK - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!