11. december 2018 - 10:45:57  

K O N T A K T
B E S T Y R E L S E
D O K U M E N T E R
E J E R S K I F T E
I N F O
L I N K S
P E R S O N D A T A P O L I T I K
T A K S T B L A D
V A N D A N A L Y S E R
V E D T Æ G T E R
19. november 2018 
 
Så er den centrale stophane udskiftet og vi er på vej tilbage til normal drift.
Hvis der er beboere på Brøndgravervej, der oplever problemer med TDC/YouSee forbindelser, så er der rekvireret tekniker.
 
med venlig hilsen
 
Formanden
 
13. november 2018

Grundet udskiftning af en central hovedstophane vil vandforsyningen den 19. november 2018 være ustabil/afbrudt mellem kl. 11.00 og 17.00
 
Udskiftningen vil påvirke brugerne i områderne med tilkørsel fra:

C.A. Nielsensvej, Birkebakkerne, Jacobsvej, Brøndgravervej, Kildebakkerne, Kildemosevej,  Thannersvej, Fuglehalvej og Gydebakken. 

Vi beklager på forhånd for de gener, som reparationsarbejdet vil påføre de nævnte brugere.


venlig hilsen


Formanden24. - 25. oktober 2018

Grundet reparation af hovedstophaner vil vandforsyningen være ustabil/afbrudt på ovennævnte datoer mellem kl. 09.00 og 16.00
 
Afbrydelsen vil påvirke brugerne i følgende område:
 
C.A. Nielsensvej, Birkebakkerne, Jacobsvej og Brøndgravervej.

Vi beklager på forhånd de gener, det måtte påføre brugerne i området.


Med venlig hilsen
Formanden4. oktober 2018
Driftsstatus:
 
Så er reparation af stophane afsluttet, og driften er atter normal i hele forsyningsområdet.
 
hilsen
 
Formanden 
 
Grundet reparation af stophane vil vandforsyningen være afbrudt i dag mellem kl. 08.30 og 10.30
 
Afbrydelsen vil påvirke brugerne i følgende område:
   
C.A. Nielsensvej, Birkebakkerne og Jacobsvej.
   
Vi beklager de gener reparationsarbejdet påfører vore andelshavere.
   
Formanden
 
17. september 2018
 
Driftsstatus:
 
Så er reparation af stophane afsluttet, og driften er atter normal i hele forsyningsområdet.
 
hilsen
 
Formanden
 
Grundet reparation af stophane vil vandforsyningen være afbrudt i dag mellem kl. 10.00 og 11.00
 
Afbrydelsen vil påvirke brugerne i følgende område:
  
Rønnebakken, Kildelodden, Kildehøjvej, Skovbirkevej, Troldhøj og Kildekrogen
  
Vi beklager de gener som reparationsarbejdet påfører beboerne i området
  
 
Driftstatus:
 
Driften er normal. 

Information om Pesticid Chloridazon
Der har været megen omtale i medierne om Chloridazon. Vi har fået målt indholdet af Chloridazon i vort drikkevand fra vandværket, og vi kan berolige med, at indholdet er langt under grænseværdien - se mere under punktet Vandanalyser


Generalforsamling 2019
Afholdes søndag den 04. august 2019, kl. 10 på Ølsted Kro
dagsorden m.v. udsendes juni 2019

 
 
Næste bestyrelsesmøde
Afholdes lørdag den 19. januar 2019 kl. 11.00 
 

  Site Map  |      Copyright © WWW.OESV.DK - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!