22. oktober 2019 - 03:54:47  

K O N T A K T
B E S T Y R E L S E
D O K U M E N T E R
E J E R S K I F T E
I N F O
L I N K S
P E R S O N D A T A P O L I T I K
T A K S T B L A D
V A N D A N A L Y S E R
V E D T Æ G T E R

19.07.2019

Vi er ved at omlægge vores hjemmeside til et mere moderne format - efter sommerferien forventer vi, at den nye hjemmeside kommer på www.oesv.dk - i mellemtiden kan I finde hjemmeside og nyheder på www.oesv.vandnet.dk


13.06.2019

På grund af installation af ny brønd vil forsyningen af vand være afbrudt i tidsrummet 09:30 - 16:00.

Afbrydelsen påvirker beboere på Fuglehalvej, Thannersvej og Blåhatvej.

Vi beklager på forhånd de gener arbejdet måtte påføre beboerne i det omtalte område.

Venlig hilsen

Formanden


28.05.2019

Vi kan meddele, at 2 af vores boringer er blevet testet for pesticidet chlorothalonil-amidsulfonsyre, og resultatet ligger under grænseværdien. I den 3. boring var taphanen desværre defekt, så analyse foretages først, når taphane er udskiftet. 


30.04.2019 kl. 12.00

I forlængelse af den seneste tids medieomtale af pesticidet chlorothalonil-amidsulfonsyre har vi i dag bedt vort analyseinstitut om at tage analyser fra vores boringer.

Det vil vare ca. 1 måned, før vi kender resultatet af analysen. Resultatet vil blive vist på vores hjemmeside.


venlig hilsen


Formanden 


Driftstatus:

23.04.2019 kl. 08.00

Den 24. april påbegynder vi udskiftning af vandmålere i kvarteret med indkørsel fra Kildehøjvej. 

Selve udskiftningen tager ca. 15 minutter per måler, og vi advarer den enkelte andelshaver, inden udskiftning påbegyndes.

venlig hilsen


Formanden


28.03.2019 kl. 02.00

Så er reparationsarbejdet på Minivej afsluttet og vandforsyningen atter normal.venlig hilsen 


Formanden
27.03.2019 kl. 21.45

Reparationsarbejdet på ledningsnettet på Minivej er mere omfattende end først antaget. 

Arbejdet forventes ikke afsluttet før midnat. 

I forbindelse med gravearbejdet er kabler til TDC/Yousee desværre blevet gravet over. Tekniker er tilkaldt.

Vi beklager endnu en gang de gener, som måtte opstå.


med venlig hilsen


Formanden27.03.2019 kl. 18.15

Der er opstået et brud på ledningsnettet på Minivej. Vandforsyningen vil derfor blive afbrudt ca. kl. 19.15, når reparationsarbejdet påbegyndes. Afbrydelsen berører kun beboerne på Minivej.

Reparationen forventes afsluttet ca. kl. 22.00

Vi beklager på forhånd de gener, som måtte opstå.


venlig hilsen 


Formanden


08.02.2019 kl. 14.20

Så er reparationsarbejdet på Brøndgravervej afsluttet og vandforsyningen atter normal.

venlig hilsen 


Formanden

08.02.2019 kl. 12.00     


Der er i øjeblikket brud på ledningsnettet på Brøndgravervej. 

Der er derfor lukket for vandforsyningen for beboerne på Jacobsvej (lige nr.) og Brøndgravervej.

Forsyningen forventes at være normal igen ca. kl. 15.00.

Vi beklager på forhånd de gener, som måtte opstå.

med venlig hilsen


Formanden
Installation af nyt Styrings-, Regulerings-, Overvågningssystem på Ølsted Strands Vandværk er afsluttet og driften er atter normal.

  

med venlig hilsen


Formanden
Information om Pesticiderne 1,2,4-Triazol og Dimethylsulfamid (DMS)

Der har været megen omtale i medierne om ovenstående pesticider. Halsnæs Kommune har som tilsynsmyndighed bedt os om at foretage analyser af indholdet i vort vand.

I begge tilf ælde er der <0,01  µg/l, hvor grænseværdien er <0,1. Se mere under punktet vandanalyser.

Information om Pesticid Chloridazon

Der har været megen omtale i medierne om Chloridazon. Vi har fået målt indholdet af Chloridazon i vort drikkevand fra vandværket, og vi kan berolige med, at indholdet er langt under grænseværdien - se mere under punktet Vandanalyser


Generalforsamling 2019
Afholdes søndag den 04. august 2019, kl. 10 på Ølsted Kro
dagsorden m.v. udsendes juni 2019

 
 
Næste bestyrelsesmøde
Afholdes torsdag den 11. april 2019 kl. 18.00 
 

  Site Map  |      Copyright © WWW.OESV.DK - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!