20. november 2018 - 00:48:36  

K O N T A K T
B E S T Y R E L S E
D O K U M E N T E R
E J E R S K I F T E
I N F O
L I N K S
P E R S O N D A T A P O L I T I K
T A K S T B L A D
V A N D A N A L Y S E R
V E D T Æ G T E R
19. november 2018 
 
Så er den centrale stophane udskiftet og vi er på vej tilbage til normal drift.
Hvis der er beboere på Brøndgravervej, der oplever problemer med TDC/YouSee forbindelser, så er der rekvireret tekniker.
 
med venlig hilsen
 
Formanden
 
13. november 2018

Grundet udskiftning af en central hovedstophane vil vandforsyningen den 19. november 2018 være ustabil/afbrudt mellem kl. 11.00 og 17.00
 
Udskiftningen vil påvirke brugerne i områderne med tilkørsel fra:

C.A. Nielsensvej, Birkebakkerne, Jacobsvej, Brøndgravervej, Kildebakkerne, Kildemosevej,  Thannersvej, Fuglehalvej og Gydebakken. 

Vi beklager på forhånd for de gener, som reparationsarbejdet vil påføre de nævnte brugere.


venlig hilsen


Formanden24. - 25. oktober 2018

Grundet reparation af hovedstophaner vil vandforsyningen være ustabil/afbrudt på ovennævnte datoer mellem kl. 09.00 og 16.00
 
Afbrydelsen vil påvirke brugerne i følgende område:
 
C.A. Nielsensvej, Birkebakkerne, Jacobsvej og Brøndgravervej.

Vi beklager på forhånd de gener, det måtte påføre brugerne i området.


Med venlig hilsen
Formanden4. oktober 2018
Driftsstatus:
 
Så er reparation af stophane afsluttet, og driften er atter normal i hele forsyningsområdet.
 
hilsen
 
Formanden 
 
Grundet reparation af stophane vil vandforsyningen være afbrudt i dag mellem kl. 08.30 og 10.30
 
Afbrydelsen vil påvirke brugerne i følgende område:
   
C.A. Nielsensvej, Birkebakkerne og Jacobsvej.
   
Vi beklager de gener reparationsarbejdet påfører vore andelshavere.
   
Formanden
 
17. september 2018
 
Driftsstatus:
 
Så er reparation af stophane afsluttet, og driften er atter normal i hele forsyningsområdet.
 
hilsen
 
Formanden
 
Grundet reparation af stophane vil vandforsyningen være afbrudt i dag mellem kl. 10.00 og 11.00
 
Afbrydelsen vil påvirke brugerne i følgende område:
  
Rønnebakken, Kildelodden, Kildehøjvej, Skovbirkevej, Troldhøj og Kildekrogen
  
Vi beklager de gener som reparationsarbejdet påfører beboerne i området
 
5. juli 2018  
 
Driftsstatus:
14:15
 
Så er bruddet på ledningsnettet repareret, og der leveres igen vand i hele området
14:00 
 
Der arbejdes stadigt på at reparere lækagen på Kildelodden.
 
13:00
Der arbejdes stadigt på at reparere lækagen på Kildelodden.

Opdateres kl. 14.00
12:00
 
I forbindelse med opfyldning af udgravning er der opstået et nyt brud - vi bliver derfor nød til atter at lukke for vandforsyningen til det tidligere nævnte område.
 
Vi beklager generne, som dette medfører.
  
Opdateres kl. 13.00
  
11:00
 
Så er bruddet på ledningsnettet repareret, og der leveres igen vand i hele området.
10:00
  
Der arbejdes stadig på lækagen på Kildelodden.
   
Opdateres kl. 11.00
 
09:00 
Lækagen på ledningsnettet i går aftes viser sig, at være mere omfattende end først antaget. Vi er derfor nødsaget til igen her til morgen at lukke for vandet for at udbedre skaderne.
 
De berørte forbrugere er beboerne på:
Rønnebakken, Kildelodden, Kildehøjvej, Skovbirkevej, Troldhøj og Kildekrogen.
   
Vi beklager på forhånd for de gener det må medføre.
 
Opdateres kl. 10.00
 
4. juli 2018
 
Driftsstatus:
    
Så er bruddet på ledningsnettet repareret, og der leveres igen vand i hele området. 
              
Driftsstatus:   
 
Grundet brud på ledningsnettet er vandforsyningen afbrudt. Dette påvirker beboerne på følgende veje:
 
Rønnebakken, Kildelodden, Kildehøjvej, Skovbirkevej, Troldhøj og Kildekrogen.
 
Vi arbejder på at udbedre skaden og reétablere vandforsyningen hurtigst muligt.
 
Vi beklager de géner afbrydelsen forårsager.
 
Opdateres kl. 21.00
 
Formanden
Peter Jeppesen
 
4. maj 2018 
 
Som omtalt på seneste Generalforsamling skal vi indsende ca. 10% af vore vandmålere til lovpligtig kontrol.
 
Vandværket har derfor i de seneste uger udskiftet ca. 60 målere indenfor hele forsyningsområdet. Målerne er nu indsendt til kontrol.
 
Hvis målerne overholder kravene, kan vi udskyde udskiftning af samtlige måler med 3 år - overholder målerne ikke kravene, skal vi i løbet af 2018/2019 udskifte samtlige målere.
 
Omkostninger til udskiftning er allerede indarbejdet i vort 10 årige investeringsbudget.
 
23. december 2017
 
Driftsstatus:
 
Reparationsarbejdet blev afsluttet ved midnat og vandforsyningen for området, der dækker Bakkevej, Fjordbakken og Søtoften, er atter normal.    
   
22. december 2017
 
Driftsstatus:
 
Der er her til aften konstateret brud på ledningsnettet. Vandforsyningen for området der dækker Bakkevej, Fjordbakken og Søtoften er derfor midlertidigt afbrudt mens reparationsarbejdet pågår.
Vi beklager de gener, det medfører for forbrugerne i dette område.
 
15. december 2017 kl. 13.10  
Driftsstatus:
 
Vandforsyning er atter normal.
  
15. december 2017 kl. 12.50
 
Driftsstatus:
 
På grund af uregelmæssigheder på vandværket er vandforsyningen til den nordlige del midlertidigt afbrudt.
 
Installation af nyt iltningsspor:
 
Arbejdet med installation af det nye iltningsspor blev som planlagt afsluttet i fredags.
 
Efter planen skulle vi anvende vandet i vores rentvandstank i forbindelse med installationsarbejdet, således at vi kunne  få efterset og behandlet vores rentvandstank samt fjernet nogle uhensigtsmæssige rørinstallationer med et minimum af vandspild.
   
Dette vedligeholdelsesarbejde er også afsluttet, og vi skal nu gennemskylle såvel iltningsspor som vandtank samt have kontrolleret vandkvaliteten, før vi igen pumper vand ud i ledningsnettet.
   
Mere information senere
   
hilsen
   
Peter Jeppesen
Formand
     
      
Installation af nyt iltningsspor:
    
 
Som led i vor langsigtede strategi for vandværket igangsætter vi mandag den 27. november udskiftning af iltningsspor.
 
Arbejdet er planlagt til at vare ca. 1 uge, og vi forventer ikke afbrydelser i vandforsyningen i den periode, da vi supplerer egen vandbeholding med vand fra nødforsyningsledningerne fra nord (Halsnæs Forsyning) og fra syd (St. Havelse Vandforsyning).
 
Vandkvaliteten vil blive kontrolleret gennem hele forløbet.
      
Vi vil holde jer underrettet om fremdriften på arbejdet her på siden.
 
Venlig hilsen
  
Peter Jeppesen
Formand
 
Driftstatus:
 
Driften er normal. 

Information om Pesticid Chloridazon
Der har været megen omtale i medierne om Chloridazon. Vi har fået målt indholdet af Chloridazon i vort drikkevand fra vandværket, og vi kan berolige med, at indholdet er langt under grænseværdien - se mere under punktet Vandanalyser


Generalforsamling 2019
Afholdes søndag den 04. august 2019, kl. 10 på Ølsted Kro
dagsorden m.v. udsendes juni 2019

 
 
Næste bestyrelsesmøde
Afholdes torsdag den 15. november 2018 kl. 18.00 
 

  Site Map  |      Copyright © WWW.OESV.DK - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!