17. september 2019 - 13:14:41  

K O N T A K T
B E S T Y R E L S E
D O K U M E N T E R
E J E R S K I F T E
I N F O
L I N K S
P E R S O N D A T A P O L I T I K
T A K S T B L A D
V A N D A N A L Y S E R
V E D T Æ G T E R
Print side   Tilføj til favoriter   E-mail side 

T A K S T B L A D

Klik på dette link for at åbne hele takstbladet for 2018/2019

Uddrag af gældende takster:

Driftsbidrag

Excl. moms   

Inkl. moms

Målerafgift
 – årlig pr. vandmåler.          

kr.

700,00 

875,00

Vandafgift
pr. m3          

kr.

7,50

9,38

Gældende statsafgift af ledningsført vand pr. m3
pr. 1. januar 2016

kr.

6,37

7,96

Aflæsning varetages af vandværket en gang årligt, så tæt på den 1. juli som muligt.
Driftsbidrag opkræves halvårligt pr. 1. januar aconto og pr. 1. juli på baggrund af aflæsningen.
Minimum en vandmåler pr. ejendom/bolig.

Gebyrer

Excl. moms
Inkl. moms

Rykker
Ved overskridelse af betalingsfrist med 14 kalenderdage

kr.

  100,00

Momsfrit

Lukkevarsel
Ved overskridelse af betalingsfrist med 1 kalendermåned

kr.

  100,00

Momsfrit

Lukning
Ved overskridelse af betalingsfrist med 2 kalendermåneder  

kr.

      0,00

Momsfrit

Genåbning
+ faktiske omkostninger ved genåbningen.

kr.

1000,00

1250,00

Oplysninger eller ekstra årsopgørelse
T
il advokat/ejendomsmægler o.l. v/hushandel

kr.

  200,00

  250,00


For særlige ydelser, nødvendige eller bestilte, betales efter regning.
Endvidere skal der betales for anskaffelse, installation og vedligeholdelse af vandmålere.
  Site Map  |      Copyright © WWW.OESV.DK - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!