17. september 2019 - 13:03:19  

K O N T A K T
B E S T Y R E L S E
D O K U M E N T E R
E J E R S K I F T E
I N F O
L I N K S
P E R S O N D A T A P O L I T I K
T A K S T B L A D
V A N D A N A L Y S E R
V E D T Æ G T E R
Print side   Tilføj til favoriter   E-mail side 

V A N D A N A L Y S E R

 
 
Jævnligt får vandværket foretaget analyser af det udpumpede vand. Nogle af analyserne laves på vandværket, medens andre tages ude ved en tilfældig forbruger.
 
Når prøverne tages på vandværket, får man et billede af hvorledes vandets beskaffenhed er, inden vi sender det til forbrugeren, men da det også er vigtigt at vide hvad forbrugeren faktisk får, så tages der ligeledes prøver hos forbrugeren.
 
Indtil videre, så ser alle vores prøver meget fine ud. Alle grænseværdier overholdes.
 
Vi du vide ldt mere om drikkevandet, så har vi lagt en lille ordforklaring ind, så du kan få forklaret hvad de enkelte dele i vandet består af.
 
Klik på linket her neden for.
 
 
 
Nedenfor kan de seneste vandanalyser ses:
 
Januar 2019 - analyse afgang vandværk og hos forbruger
  
Oktober 2018 - analyse Vandværk - pesticider
 
 
September 2018 - analyse hos forbruger 
 
Juni 2018 - analyse hos forbruger
  
Juni 2018 - analyse Vandværk 
  
April 2018 -  analyse hos forbruger
  
Marts 2018 - analyse Vandværk
Kimtal nedbragt - vandforsyning sker igen fra eget vandværk 
 
Februar 2018-4 - analyse Vandværk omprøve
  
Februar 2018-3 - afgang Vandværk
  
Februar 2018-2 - analyse Vandværk
  
Februar 2018-1 - analyse forbruger
  
December 2017 - 2 - analyse Vandværk
Efter rensning af rør, tank og iltningsanlæg er der ikke længere konstateret Coliforme bakterier - fortsat skylning for at reducere kimtal - distribution af vand sker stadig fra nødforsyningslinier.
  
December 2017 - 1 - analyse Vandværk -
I forlængelse af reparation på vandværk blev der konstateret fund af Coliforme bakterier (2) - udpumpning af vand fra vandværket blev øjeblikkeligt stoppet og erstattet af vandleverance fra vore nødforsyningslinier Halsnæs forsyning hhv. St. Havelse vandværk. 
  
September 2017 - analyse forbruger
 
September 2017 -analyse Pesticid Chloridazon
  
August 2017 - analyse forbruger
  
Juli 2017 - kontrol måling Vandværk 
 
Juli 2017 -udvidet analyse Vandværk
 
 
 
 
Juni 2015 - Frederikssundsvej 198:
Marts 2015 - Frederikssundsvej 198
December 2014 - Frederikssundsvej 198
September 2014 - Frederikssundsvej 198
  
 
* = den afvigende værdi for farve har været forelagt kommunen med følgende svar:
 
" Jeg har set på jeres tidligere værdier på farvetal. Jeres vandværk ligger og svinger omkring grænseværdien. Det er meget normalt.


Hvis man vil være på den sikre side, kan I tage en prøve hos en forbruger og tjekke om den er under 15 pt mg/L. Det er dog ikke et krav herfra, da I ligger så tæt på grænseværdien og ingen klager om misfarvet vand.    


Jeg har hurtigt gennemgået de øvrige parametre (NVOC, Klorid, Jern) og ser ingen alarmerende udvikling i vandkvaliteten. I har en meget fin vandkvalitet"


Kenneth Stübert Berger, Miljø og Teknik · Natur og Miljø, Halsnæs kommune.


  Site Map  |      Copyright © WWW.OESV.DK - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!